By życie przyniosło plon

EWANGELIA – (J 12,24-26)Jezus powiedział do swoich uczniów: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy…

Czytaj

Przekaż JĄ dalej

EWANGELIA – (Mk 16, 15-20)Jezus ukazawszy się Jedenastu powiedział do nich: „Idźcie na cały świat…

Czytaj

Niepopularne lecz prawdziwe

EWANGELIA – (J 20,19-31)Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi…

Czytaj

Idźcie na cały świat

EWANGELIA – (Mk 16,9-15)Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się…

Czytaj

Dorzuć coś od siebie

EWANGELIA – (J 21,1-14)Jezus znowu ukazał się nad Morzem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten…

Czytaj

Pokój wam

EWANGELIA – (Łk 24, 35-48)Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa…

Czytaj

Serce w nich pałało

EWANGELIA – (Łk 24,13-35)W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi,…

Czytaj

I tak jest do dziś

EWANGELIA – (J 20, 11-18)Maria Magdalena stała przed grobem, płacząc. A kiedy tak płakała, nachyliła…

Czytaj

Wolność

EWANGELIA – (Mt 28,8-15)Gdy anioł przemówił do niewiast, one pośpiesznie oddaliły się od grobu, z…

Czytaj

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA

EWANGELIA – (J 20,1-9)Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena…

Czytaj

WIELKA SOBOTA

Sobota – WIELKA SOBOTA. Bóg nie żyje – jak wielu by chciało, aby tak zostało….

Czytaj

WIELKI PIĄTEK

Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Jana – (J 18,1-19,42) Pojmanie JezusaE. Po wieczerzy…

Czytaj

WIELKI CZWARTEK

EWANGELIA – (J 13, 1-15)Było to przed Świętem Paschy. Jezus, wiedząc, że nadeszła godzina Jego,…

Czytaj

WIELKA ŚRODA

EWANGELIA – (Mt 26,14-25)Jeden z Dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i rzekł:…

Czytaj

WIELKI WTOREK

EWANGELIA – (J 13,21-33.36-38)Jezus w czasie wieczerzy z uczniami swoimi doznał głębokiego wzruszenia i tak…

Czytaj

Wielki Poniedziałek

EWANGELIA – (J 12,1-11)Na sześć dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz,…

Czytaj

Zrozumieć najważniejsze

EWANGELIA – (J 11,45-57)Wielu spośród żydów przybyłych do Marii ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło…

Czytaj

Czytaj, czytaj, zakreślaj

EWANGELIA – (J 8,51-59)Jezus powiedział do żydów: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli kto zachowa moją…

Czytaj

Żyć mądrze

EWANGELIA – (J 8,31-42)Jezus powiedział do żydów, którzy Mu uwierzyli: Jeżeli będziesz trwać w nauce…

Czytaj

Podobać się

EWANGELIA – (J 8,21-30)Jezus powiedział do faryzeuszów: Ja odchodzę, a wy będziecie Mnie szukać i…

Czytaj

Światłość świata

EWANGELIA – (J 8, 12-20)Jezus przemówił do faryzeuszów tymi słowami: „Ja jestem światłością świata. Kto…

Czytaj

Bezcenne

EWANGELIA – (J 8,1-11)Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów…

Czytaj

Mamy prawo…

EWANGELIA – (J 7,40-53)Wśród słuchających Go tłumów odezwały się głosy: Ten prawdziwie jest prorokiem. Inni…

Czytaj
1 2 3