Albowiem…

EWANGELIA – (J 3,16-21)
Jezus powiedział do Nikodema: Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego; każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu.

„Tak Bóg umiłował świat.”

*

Tak Bóg umiłował mnie.

Tak Bóg umiłował ciebie.

*

Jak?

*

Tak, że oddał Syna.

Tak, że oddał życie.

*

Oddałbyś syna?

Oddałbyś życie?

*

A Bóg to zrobił.

*

Zrobił to dla mnie.

Zrobił to dla ciebie.

Generated by Feedzy