Jam zwyciężył świat

EWANGELIA – (J 15,18-21)Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie…

Czytaj

Bardzo ważne słowa

EWANGELIA – (J 15,9-11)Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja…

Czytaj

Życiodajne soki

EWANGELIA – (J 15,1-8)Jezus powiedział do swoich uczniów: „Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec…

Czytaj

Pokój i spokój

EWANGELIA – (J 14,27-31a)Jezus powiedział do swoich uczniów: „Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam….

Czytaj

Poznanie

EWANGELIA – (J 17,20-26)W czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi…

Czytaj

Poznają po tobie

EWANGELIA – (J 13, 31-33a. 34-35)Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: ”Syn Człowieczy został…

Czytaj

Przygoda życia

EWANGELIA – (J 14,1-6)Jezus powiedział do swoich uczniów: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie…

Czytaj

3 200 000 okazji

EWANGELIA – (J 13,16-20)Kiedy Jezus umył uczniom nogi, powiedział im: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Sługa…

Czytaj

Jezus jest światłem

EWANGELIA – (J 12,44-50)Jezus tak wołał: „Ten, kto we Mnie wierzy, wierzy nie we Mnie,…

Czytaj

Konkret

EWANGELIA – (J 10, 22-30)Obchodzono w Jerozolimie uroczystość Poświęcenia Świątyni. Było to w zimie. Jezus…

Czytaj

Mieć i być

EWANGELIA – (J 10,11-16)Jezus powiedział do faryzeuszów: Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie…

Czytaj

Dziura w płocie

EWANGELIA – (J 10,27-30)Jezus powiedział: ”Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą…

Czytaj

Chleb

EWANGELIA – (J 6,55.60-69)W synagodze w Kafarnaum Jezus powiedział: „Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a…

Czytaj

Ja jestem

EWANGELIA – (J 14,6-14)Jezus powiedział do Tomasza: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt…

Czytaj

Ja jestem Chlebem

EWANGELIA – (J 6,44-51)Jezus powiedział do ludu: Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go…

Czytaj

Chleb

EWANGELIA – (J 6,44-51)Jezus powiedział do ludu: Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go…

Czytaj

Duchowy dialog

EWANGELIA – (J 19,25-27)Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona…

Czytaj

Niech będzie początkiem

EWANGELIA – (J 6, 22-29)Nazajutrz, po rozmnożeniu chlebów, tłum stojący po drugiej stronie jeziora spostrzegł,…

Czytaj

Wypłyń na spokojne wody

EWANGELIA – (J 6,16-21)Po rozmnożeniu chlebów, o zmierzchu uczniowie Jezusa zeszli nad jezioro i wsiadłszy…

Czytaj

Zamieszało się

EWANGELIA – (Mt 11, 25-30)W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie…

Czytaj

Żyj

EWANGELIA – (J 3,31-36)Jezus powiedział do Nikodema: Kto przychodzi z wysoka, panuje nad wszystkimi, a…

Czytaj

Albowiem…

EWANGELIA – (J 3,16-21)Jezus powiedział do Nikodema: Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna…

Czytaj
1 2 3