Duchowy dialog

EWANGELIA – (J 19,25-27)
Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

Maryja staje pod krzyżem.

*

To w tych dramatycznych okolicznościach.

Maryja staje się Królową nowego Królestwa.

*

Staje się Matką Kościoła.

Staje się Matką Jana Apostoła.

*

Staje się Matką tych, którzy Ją biorą do siebie.

Do swojego serca, do swojej rodziny, do swojej ojczyzny.

*

My Polacy to uczyniliśmy.

Jako naród weszliśmy w duchowy dialog z Bogiem.

*

I mamy Królową.

Co jest naszą Matką.

*

Matką, Panną Świętą.

Co Jasnej Broni Częstochowy i w Ostrej świeci bramie.

*

Do Niej się uciekamy.

A Ona bierze nas w Swoją opiekę.

*

I ze mną, i z tobą pod naszym krzyżem stoi.

Krzyżem, który jest bramą.

*

Przejściem ze starego do nowego życia.

Generated by Feedzy