Jam zwyciężył świat

EWANGELIA – (J 15,18-21)
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie pierwej znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was miłował jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Pamiętajcie na słowo, które do was powiedziałem: „Sługa nie jest większy od swego pana”. Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać. Ale to wszystko wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają Tego, który Mnie posłał”

Kto należy do Jezusa,

przestaje być własnością świata.

*

Świat kocha tych,

którzy należą do niego.

*

Świat prześladował Jezusa.

Świat prześladuje Jego uczniów.

*

Na świecie doznamy ucisku.

Lecz Jezus zwyciężył świat.

Generated by Feedzy