Dziura w płocie

EWANGELIA – (J 10,27-30)
Jezus powiedział: ”Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy”.

Jezus jest Dobrym Pasterzem.

Zostawił dziurę w płocie.

Bym mógł uciec.

I żyć po swojemu.

 *

Jezus jest Dobrym Pasterzem.

Nie nareperował dziury w płocie.

Bym mógł do Niego wrócić.

I żyć z Bogiem.

Generated by Feedzy