Bardzo ważne słowa

EWANGELIA – (J 15,9-11)
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna”.

Słowa „Kocham Cię”

To bardzo ważne słowa.

*

Gdy potwierdza je czyn.

Mają potężną moc.

*

Bez czynu, są pustym frazesem.

Który z czasem przestaje działać.

*

Kto zachowuje przykazania.

Ten trwa w miłości Jezusa.

Generated by Feedzy